Historyk sztuki poszukiwany!

Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy naukowo-badawczej na polu popularyzacji twórczości i postaci artysty-malarza Bolesława Barbackiego (1891-1941).

Bolesław Barbacki był wybitnym portrecistą, uczniem Teodora Axentowicza, malował w nurcie XIX w. realizmu, działał głównie na terenie rodzinnego miasta Nowego Sącza. Jego dorobek malarski to przede wszystkim obrazy olejne: portrety i akty, ale też martwe natury i pejzaże oraz nieliczne malarstwo sakralne. Obok sztuki poświęcał się również teatrowi i nauczaniu: był dyrektorem Szkoły Przemysłowej Żeńskiej TSL i założycielem Wytwórni Przemysłowej dla absolwentek, ponadto kierował Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Nowym Sączu, pełnił role scenarzysty, reżysera i aktora amatorskiego teatru Towarzystwo Dramatyczne.

W ramach działalności Fundacji planujemy szereg przedsięwzięć związanych z promocją sądeckiego artysty, w tym m.in. publikację przewodnika po zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, poświęconego artyście.

Wobec powyższego poszukujemy historyka sztuki w charakterze konsultanta, który ponadto były zainteresowany przygotowaniem (samodzielnie lub we współpracy) pracy naukowej (artykułu naukowego, pracy magisterskiej…) na temat malarstwa Barbackiego. Mile widziana specjalizacja lub zainteresowania w obszarze sztuki polskiej lub europejskiej XIX i XX w., a także duża doza entuzjazmu. W tym momencie możemy jedynie zaoferować współpracę o charakterze nieodpłatnym. Ze swojej strony zapewniamy wszelką pomoc w pozyskaniu materiału badawczego i pozycji bibliograficznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Zarząd Fundacji EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Facebook
YouTube