I Forum Dialogu Publicznego w Nowym Sączu

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na I Forum Dialogu Publicznego, które odbędzie się w Nowym Sączu. Przyświecają mu słowa Jana Pawła II:
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

W 1965 roku Sobór Watykański ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Rozumiejąc potrzebę dialogu z innymi religiami, jednocześnie dostrzeżono konieczność budowania świadomości wspólnych korzeni chrześcijaństwa i judaizmu, które wyrosły z religii biblijnego Izraela.

W trakcie czterech spotkań poruszone zostaną zagadnienia takie jak rodowód chrześcijaństwa, powody rozejścia się dróg wczesnego Kościoła i Synagogi, kontrowersyjna teza, wedle której współczesny judaizm, współczesna religia żydowska jest bezpośrednią kontynuacją myśli, pobożności i wiary biblijnego Izraela. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy wspólne korzenie dwóch wielkich religii mogą być podstawą dialogu.

Szczegółowe tematy i terminy spotkań wskazane są na plakacie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września w Kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego
w Nowym Sączu przy ul. Pijaskiej 21.

Głównym prelegentem jest Arkadiusz Herzberg. Ukończył on studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów uzyskał specjalizację Historia myśli i kultury politycznej. Pracę magisterską Tertulian. Społeczeństwo i kościół w opinii afrykańskiego Apologety, napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Iluka. Od 2004 roku jest pracownikiem Archiwum Narodowego w Krakowie.

W ramach spotkań przewidziano dyskusję panelową zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Archiwum Narodowe w Krakowie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu

Facebook
YouTube