Nasze działania

 

W chwili obecnej w centrum naszego zainteresowania znajduje się postać artysty-malarza Bolesława Barbackiego (1891-1941) pochodzącego z Nowego Sącza. Był to nie tylko wybitny portrecista ale też zdolny aktor, reżyser i scenograf amatorskiego teatru Towarzystwo Dramatyczne, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu, organizator, dyrektor i nauczyciel Przemysłowej Szkoły Żeńskiej TSL oraz Wytwórni Przemysłowej dla absolwentek szkoły. W 1941 r., będąc w pełni sił twórczych, poniósł śmierć z rąk hitlerowskiego okupanta.

Pracujemy obecnie nad wydaniem folderu turystycznego: „Sądeckimi śladami Bol. Barbackiego” dotyczącego miejsc w Nowym Sączu z malarzem związanych, a także przygotowujemy przewodnik archiwalny i artykuł naukowy poświęcony jego życiu i twórczości.

Biografia Bolesława Barbackiego.