Publikacje

Indeks akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Małogoszczu

pobierz tu Indeks z lat 1883-1912 sporządzony z akt w języku rosyjskim przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach, indeksacja przeprowadzona w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – zadanie: Rewitalizacja terenu cmentarza żydowskiego w Małogoszczu i upamiętnienie żydowskich mieszkańców miasta – etap II (2023 r.)

Konspekt lekcji historii – „To byli nasi sąsiedzi. Dziedzictwo polskich Żydów w małych miasteczkach

pobierz tu Scenariusz lekcji

Gra miejska – „Wspomnień czar… Podróż z Ritterami w epokę Galicji” 

Quest – „Poetycki spacer z Bolesławem Barbackim”

„Historia pewnego pomnika”
Artykuł Anny Żalińskiej dla „Sądeczanina” Wrzesień 2021 

„Ciocia Brońcia – Zapomniana Sądeczanka”
Artykuł Agnieszki Filipek dla „Sądeczanin – Historia” Grudzień 2020 

Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego

„Dwie edycje Gry Sądeckiej”
Artykuł Agnieszki Filipek i Anny Żalińskiej w Krakowskim Roczniku Archiwalnym nr 22 

Facebook
YouTube