Publikacje

„Historia pewnego pomnika”
Artykuł Anny Żalińskiej dla „Sądeczanina” Wrzesień 2021 

„Ciocia Brońcia – Zapomniana Sądeczanka”
Artykuł Agnieszki Filipek dla „Sądeczanin – Historia” Grudzień 2020 

Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego

„Dwie edycje Gry Sądeckiej”
Artykuł Agnieszki Filipek i Anny Żalińskiej w Krakowskim Roczniku Archiwalnym nr 22