Plany na 2022 rok.

Ubiegły rok upłynął pod hasłem #rokbarbackiego. Odbyła się gra miejska, publikowaliśmy na profilu facebookowym dwa cykle postów „12 portretów Bolesława Barbackiego” oraz „B. Barbacki w oczach mu współczesnych”.

Rok 2022 zdecydowanie będzie dla nas rokiem ochrony zabytków i upamiętnienia. Będziemy realizować dwa projekty związane z rewitalizacją miejsc pamięci, jakimi są cmentarze.

Po pierwsze kontynuujemy nasz udział w akcji Fundacji Nowe Kierunki #ocalmystarycmentarz. Poświęcimy temu zagadnieniu serię postów  na Facebooku o historii starego cmentarza w Nowym Sączu i spoczywających na nim Sądeczan. Ponadto pracujemy nad kampanią fundraisingową – szczegóły wkrótce.

Po drugie – z ogromną satysfakcją  ogłaszamy, że udało nam się pozyskać dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 30 tyś. zł na upamiętnienie społeczności Żydowskiej w Małogoszczu w woj. Świętokrzyskim i prace porządkowe na terenie tamtejszego żydowskiego cmentarza. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lokalni Patrioci” z siedzibą w Kozłowie i Fundacją Rodziny Popielów – Centrum, realizatorem projektu „Ludzie, nie liczby”, przy udziale wolontariuszy, zorganizowane zostaną m.in. trzy akcje koszenia i porządkowania terenu cmentarza. Ponadto wydana będzie krótka publikacja o małogoskich Żydach, powstanie scenariusz lekcji historycznej a także krótki film o cmentarzu na YouTube.

Facebook
YouTube