Author Archive: Admin

Wykład „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich” połączony z promocją folderu turystycznego

Najdawniejsze dzieje Barbackich - poradnik genealogaW sobotę 24 lutego 2018 r. w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich – przegląd źródeł czy też podręcznik genealoga”. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU, Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego oraz Sadecki Sztetl. Prelegentką była mgr Anna Żalińska – historyk, archiwista, prezes Fundacji EUROS, od kilku lat zainteresowana postacią artysty-malarza Bolesława Barbackiego (1891-1941) i dziejami jego rodu.
Na wykładzie zaprezentowano kopie najstarszych materiałów archiwalnych, do których udało się dotrzeć prowadzącej, związanych z sądecką linią rodu Barbackich. Były pośród nich m.in. kopie dokumentacji z Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu oraz Oddziału aktowego ANKr przy ul. Siennej w Krakowie, archiwum zakładowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowego Biura Historycznego (dawne Centralne Archiwum Wojskowe). Najdawniejsze dzieje rodziny jeszcze sprzed ich przybycia do Nowego Sącza zostały przedstawione w oparciu o akta metrykalne oraz kronikę parafialną ze Słopnic Dolnych (dawne Słopnice Królewskie) oraz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym. Najstarsze metryki tam zachowane sięgają połowy XVIII w.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania księżom proboszczom z parafii w Uściu Solnym, Słopnicach oraz Przyszowej, za możliwość kwerendy w księgach parafialnych i życzliwe przyjęcie.
Wykład połączony był z promocją folderu turystycznego „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”. Folder prezentuje biografię malarza na tle miejsc w Nowym Sączu szczególnie z artystą związanych, takich jak Willa Maria, budynek TG „Sokół”, dawna Przemysłowa Szkoła Żeńska TSL, dom rodzinny przy ul. Kunegundy itd. Patronat honorowy nad publikacją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Druk był możliwy dzięki współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
Folder będzie można już wkrótce bezpłatnie odebrać w Nowym Sączu w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej 2, a także w budynkach Biblioteki Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury, MCK „Sokół”, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Ponadto zawartość folderu ma być prezentowana na portalu internetowym ziemiasadecka.info oraz w aplikacji mobilnej, dostępnej na tym portalu.
Zarówno folder jak i wykład spotkały się z pozytywnym przyjęciem uczestników spotkania. Wydarzenie uświetniła obecność przedstawicielki rodziny Barbackich oraz reprezentanta Urzędu Miasta i członka Rady Miasta Nowego Sącza.

Dziękujemy wszystkim za obecność.
Kilka zdjęć dokumentujących wydarzenie umieściliśmy w galerii. Odsyłamy także do informacji o wydarzeniu umieszczonej na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl/wydarzenia/18442.

Zaproszenie na wykład otwarty

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie promujące folder „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”
połączone z wykładem otwartym „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich – przegląd źródeł czy też poradnik genealoga”.

Wykład odbędzie się 24 lutego (sobota) w kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 21.
Rozpoczęcie o godzinie 16.

Organizatorami wydarzenia są:
Fundacja EUROS, Parafia Przemienienia Pańskiego oraz Sądecki Sztetl.

Wykład poprowadzi mgr Anna Żalińska – prezes Fundacji EUROS.

W trakcie spotkania będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarz folderu turystycznego poświęconego Bolesławowi Barbackiemu.
Folder opracowała Fundacja EUROS i wydrukowała we współpracy
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Zakończenie I Forum Dialogu Publicznego

I Forum Dialogu (26.01.2018)

26 stycznia w Nowym Sączu odbyło się ostatnie już, czwarte spotkanie w ramach I Forum Dialogu Publicznego pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Po raz ostatni Kaplica Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego zgromadziła najwytrwalszych uczestników Forum. Arkadiusz Herzberg wygłosił wykład „Od judaizmu biblijnego do judaizmu rabinicznego”. Prelegent prześledził ścieżkę ewolucji myśli i praktyk religijnych Żydów, wskazując zburzenia świątyni Jerozolimskiej i diasporę jako znaczące elementy na tej drodze.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa pt. „Między judaizmem a chrześcijaństwem. Debata o potrzebie spotkania”. Zaproszeni goście: ks. Dariusz Chwastek – proboszcz-administrator nowosądeckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Artur Franczak – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu w Nowym Sączu, oraz Jacek Orłowski – pastor Zboru Chwały Bożej Kościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu, szukali odpowiedzi na pytania związane z dialogiem między chrześcijaństwem a współczesnym judaizmem na tle wzajemnych wielowiekowych relacji. Rozważano m.in. o tym, co powinno być głównym celem dialogu chrześcijaństwa z judaizmem i czy powinniśmy skupić się na dociekaniu prawdy nawet za cenę impasu w dialogu, czy też wyzbyć się dociekania prawdy w imię pewnej wrażliwości i szacunku? A także, jakie działania, przede wszystkim lokalne, mogą pomóc nam w poznawaniu siebie nawzajem?

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za podjęcie wyzwania i udział w dyskusji. Dziękujemy współorganizatorom wydarzenia za wszelką pomoc. Podziękowania kierujemy do uczestników Forum; mamy nadzieję, że spotkania były owocne i spełniły Państwa oczekiwania. Przede wszystkim zaś składamy gratulacje prowadzącemu i pomysłodawcy wydarzenia Arkadiuszowi Herzbergowi, dziękujemy za zaangażowanie i przekazaną wiedzę.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania umieszczonej w galerii.

W najbliższy piątek, 26 stycznia 2018 r., zakończenie I Forum Dialogu Publicznego w Nowym Sączu

I Forum Dialogu Publicznego 2017

fot. Mateusz Wierzbicki


Szanowni Uczestnicy Forum!

Przypominamy o ostatniej prelekcji pt. „Od judaizmu biblijnego do judaizmu rabinicznego”, w ramach cyklu spotkań „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”, która odbędzie się już w najbliższy piątek – 26 stycznia, o godz. 18-ej, w Kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 21. Tradycyjnie referat wygłosi Arkadiusz Herzberg.

Ponadto prezentujemy Państwu sylwetki uczestników dyskusji panelowej pt. „Między judaizmem a chrześcijaństwem. Debata o potrzebie spotkania”, która zostanie przeprowadzona po prelekcji. Nasi zaproszeni goście to:
ks. Dariusz Chwastek – od 2009 r. proboszcz-administrator nowosądeckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego, pasjonat muzyki organowej, działacz ekumeniczny,
Artur Franczak – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu w Nowym Sączu, historyk i regionalista, edukator, szczególnie w zakresie tematyki Holokaustu i dziejów Żydów na Sądecczyźnie,
Jacek Orłowski – pastor Zboru Chwały Bożej Kościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Seminarium Teologicznego w Ustroniu.
Moderatorem dyskusji jest:
Arkadiusz Herzberg – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego W trakcie studiów uzyskał specjalizację Historia myśli i kultury politycznej. Od 2004 r. pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie. Wielki fan ciężkiej muzyki oraz ukochanej FC Barcelony.

Do włączenia się do dyskusji zachęcamy wszystkich zgromadzonych na Forum!
Naszym panelistom serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz życzymy ciekawej i owocnej dyskusji!

Już wkrótce ostatnie spotkanie w ramach I Forum Dialogu Publicznego

I Forum Dialogu Publicznego 2017

fot. Mateusz Wierzbicki


Szanowni Państwo!

26 stycznia 2018 r. serdecznie zapraszamy do Nowego Sącza na ostatnie już spotkanie w ramach I Forum Dialogu Publicznego „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

Spotkanie ma charakter wyjątkowy, ponieważ oprócz prelekcji Arkadiusza Herzberga pt. „Od judaizmu biblijnego do judaizmu rabinicznego”, będzie także możliwość wysłuchania oraz wzięcia udziału w dyskusji panelowej pt. „Między judaizmem a chrześcijaństwem. Debata o potrzebie spotkania”. Sylwetki panelistów zaprezentujemy już wkrótce na naszej stronie facebook’owej. Ponadto w Galerii można zobaczyć zdjęcia z trzeciego spotkania w ramach Forum, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Rozmawialiśmy wtedy o drogach rozejścia się pierwszych Judeo-chrześcijan oraz Synagogi w I w. n.e.

Na ostatnie spotkanie tradycyjnie zapraszamy do kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego przy ul. Pijarskiej 21. Rozpoczęcie o godzinie 18:00.
Bardzo serdecznie zapraszamy!