Wydarzenia

Uwaga, zmiana terminu ostatniego wykładu w ramach cyklu spotkań zatytułowanych „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”

Szanowni Uczestnicy I Forum Dialogu Publicznego! Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od organizatorów wykład zatytułowany „Od judaizmu biblijnego do judaizmu rabinicznego” wraz z planowaną dyskusją panelową zostaje przesunięty z dnia 8 grudnia na 26 stycznia 2018 r.
Przepraszamy za niespodziewaną zmianę i zapraszamy na spotkanie 26 stycznia tradycyjnie do Kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Pijarskiej 21 w Nowym Sączu.

W Nowym Sączu trwa I Forum Dialogu Publicznego

15 września i 13 października odbyły się dwa z czterech zaplanowanych spotkań w ramach I Forum Dialogu Publicznego pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Spotkania mają charakter seminaryjny, prowadzi je Arkadiusz Herzberg, historyk, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie w Oddziale w Nowym Sączu.

Na dotychczasowych wykładach omówiono instytucje judaizmu biblijnego, zarysowano postać Jezusa Chrystusa jako Żyda praktykującego, wykazano, iż pierwotna wspólnota chrześcijańska (wywodząca się głownie ze środowiska żydowskich wyznawców Jezusa) trwała w wartościach i praktykach płynących z religii biblijnego Izraela zgodnie ze słowami Jezusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (…) Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie” (Mt 5,17-18).

Na najbliższym spotkaniu, który odbędzie się w piątek 17 listopada, przedstawione zostaną powody rozejścia się dróg pierwotnego Kościoła i Synagogi w I w. n.e. Ostatnie seminarium poświęcone zostanie przedstawieniu procesu zmian, które zaszły w religii żydowskiej od czasów Chrystusa do chwili obecnej i na tym tle poprowadzona zostanie rozmowa o możliwościach dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem. Przewidziano dyskusję panelową z udziałem zaproszonych gości.

Seminaria odbywają się w kaplicy wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 21. Dotychczasowa liczna frekwencja bardzo cieszy organizatorów. W zakładce Galeria dostępne są zdjęcia z wykładu z 13 października. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową obecność i zapraszamy na kolejne spotkania!

I Forum Dialogu Publicznego w Nowym Sączu

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na I Forum Dialogu Publicznego, które odbędzie się w Nowym Sączu. Przyświecają mu słowa Jana Pawła II:
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

W 1965 roku Sobór Watykański ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Rozumiejąc potrzebę dialogu z innymi religiami, jednocześnie dostrzeżono konieczność budowania świadomości wspólnych korzeni chrześcijaństwa i judaizmu, które wyrosły z religii biblijnego Izraela.

W trakcie czterech spotkań poruszone zostaną zagadnienia takie jak rodowód chrześcijaństwa, powody rozejścia się dróg wczesnego Kościoła i Synagogi, kontrowersyjna teza, wedle której współczesny judaizm, współczesna religia żydowska jest bezpośrednią kontynuacją myśli, pobożności i wiary biblijnego Izraela. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy wspólne korzenie dwóch wielkich religii mogą być podstawą dialogu.

Szczegółowe tematy i terminy spotkań wskazane są na plakacie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września w Kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego
w Nowym Sączu przy ul. Pijaskiej 21.

Głównym prelegentem jest Arkadiusz Herzberg. Ukończył on studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów uzyskał specjalizację Historia myśli i kultury politycznej. Pracę magisterską Tertulian. Społeczeństwo i kościół w opinii afrykańskiego Apologety, napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Iluka. Od 2004 roku jest pracownikiem Archiwum Narodowego w Krakowie.

W ramach spotkań przewidziano dyskusję panelową zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Archiwum Narodowe w Krakowie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

wielkanoc_1_2017

Aby każdy z nas znalazł czas na wielkanocną zadumę nad cudem Zmartwychwstania,
zaznał radości z dawno wyczekiwanych jak i tych niespodziewanych spotkań,
spojrzał na życie z nową energią
i nadzieją jakie dają wiara i rozkwitający wokoło świat.

Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Fundacja EUROS.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2017!

swieta-bn-2016Wielkimi krokami się zbliża
Bożego Syna Narodzenie.
Świat cały się pięknie wycisza
Na to niezwykłe zdarzenie.
Niech będzie to piękny, radosny czas,
Pełen uśmiechu i życzliwości.
Niech zbudzi spokój i uśmiech w Was,
Nauczy prostych radości.
A 2017 Rok Nowy
Niech obfituje miłością i szczęściem,
Niech będzie czasem pięknej odnowy
Z życzliwym do Bliźnich podejściem.

Laureaci Gry Sądeckiej są już znani!

14 grudnia 2016 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wręczono dyplomy uczestnikom II edycji Gry Sądeckiej. Fundacja EUROS miała swój skromny udział w tym wydarzeniu fundując nagrody książkowe i grawer na pamiątkowych szklankach przekazanych przez krynickie uzdrowisko. Składamy podziękowania wydawnictwu Libra z Rzeszowa za atrakcyjny rabat. Wszystkim biorącym udział, a szczególnie zwycięskiej grupie o nazwie „Fantaści z piątki” – serdecznie gratulujemy! Zdjęcia z wręczenia nagród można obejrzeć na naszej stronie facebookowej.

II edycję Gry Sądeckiej czas zacząć!

„Gra Sądecka” to konkurs z elementami gry miejskiej organizowany przez Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Jednym z partnerów konkursu jest Fundacja EUROS. W tym roku gra odbywa się pod nazwą: „Nikifor Epifaniusz Drowniak – malarz naiwnego realizmu oraz kultura i dzieje Łemków na Sądecczyźnie”. Treść zadań poświęcona jest życiu i twórczości Nikifora oraz kulturze i historii Łemków.

Więcej informacji na stronie: www.ank.gov.pl/gra-sadecka-ii-edycja

Zapraszamy do udziału!