Wykład „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich” połączony z promocją folderu turystycznego

Najdawniejsze dzieje Barbackich - poradnik genealogaW sobotę 24 lutego 2018 r. w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich – przegląd źródeł czy też podręcznik genealoga”. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU, Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego oraz Sądecki Sztetl. Prelegentką była mgr Anna Żalińska – historyk, archiwista, prezes Fundacji EUROS, od kilku lat zainteresowana postacią artysty-malarza Bolesława Barbackiego (1891-1941) i dziejami jego rodu.
Na wykładzie zaprezentowano kopie najstarszych materiałów archiwalnych, do których udało się dotrzeć prowadzącej, związanych z sądecką linią rodu Barbackich. Były pośród nich m.in. kopie dokumentacji z Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu oraz Oddziału aktowego ANKr przy ul. Siennej w Krakowie, archiwum zakładowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowego Biura Historycznego (dawne Centralne Archiwum Wojskowe). Najdawniejsze dzieje rodziny jeszcze sprzed ich przybycia do Nowego Sącza zostały przedstawione w oparciu o akta metrykalne oraz kronikę parafialną ze Słopnic Dolnych (dawne Słopnice Królewskie) oraz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym. Najstarsze metryki tam zachowane sięgają połowy XVIII w.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania księżom proboszczom z parafii w Uściu Solnym, Słopnicach oraz Przyszowej, za możliwość kwerendy w księgach parafialnych i życzliwe przyjęcie.
Wykład połączony był z promocją folderu turystycznego „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”. Folder prezentuje biografię malarza na tle miejsc w Nowym Sączu szczególnie z artystą związanych, takich jak Willa Maria, budynek TG „Sokół”, dawna Przemysłowa Szkoła Żeńska TSL, dom rodzinny przy ul. Kunegundy itd. Patronat honorowy nad publikacją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Druk był możliwy dzięki współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
Folder będzie można już wkrótce bezpłatnie odebrać w Nowym Sączu w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej 2, a także w budynkach Biblioteki Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury, MCK „Sokół”, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Ponadto zawartość folderu ma być prezentowana na portalu internetowym ziemiasadecka.info oraz w aplikacji mobilnej, dostępnej na tym portalu.
Zarówno folder jak i wykład spotkały się z pozytywnym przyjęciem uczestników spotkania. Wydarzenie uświetniła obecność przedstawicielki rodziny Barbackich oraz reprezentanta Urzędu Miasta i członka Rady Miasta Nowego Sącza.

Dziękujemy wszystkim za obecność.
Kilka zdjęć dokumentujących wydarzenie umieściliśmy w galerii. Odsyłamy także do informacji o wydarzeniu umieszczonej na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl/wydarzenia/18442.

Facebook
YouTube