Zarząd i Rada

 

Prezes Zarządu – Anna Żalińska

tytuł magistra historii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; zawodowo związana z administracją państwową a także – okazjonalnie – z turystyką jako licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych; hobbistycznie zgłębia historię południowych regionów Polski (szczególnie Małopolski i Podkarpacia), interesuje się także ikonopisarstwem i rękodziełem (szczególnie hafty ludowe).

Agnieszka Filipek_Zarząd

Członek Zarządu – Agnieszka Filipek

studia magisterskie z historii ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; zawodowo archiwista w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, prywatnie żona i matka; obszar jej zainteresowań to przede wszystkim edukacja historyczna, górskie wycieczki, genealogia i historia regionu nowosądeckiego.

Przewodnicząca Rady – Krystyna Wrońska

magister filologii angielskiej, studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie związana z Tarnowem, gdzie mieszka i pracuje; posiada doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży, interesuje ją kultura anglosaska i historyczne związki polsko-brytyjskie; w Fundacji zajmuje się głównie organizacją i działaniami administracyjnymi.

Adam Żaliński_Rada

Sekretarz Rady – Adam Żaliński

doktor w zakresie psychologii, magister dwóch fakultetów – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dziedzinie psychologii oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo; obecnie pracuje jako statystyk-metodolog i pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; ponadto zainteresowany turystyką górską i historią mniejszości narodowych w Polsce (szczególnie Łemków).