O Fundacji

 

Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE WSCHODU obchodzi swoje urodziny 10 maja. To w tym dniu 2014 roku w Tarnowie została powołana aktem notarialnym, w którym oświadczenie woli złożyło troje fundatorów.

Intencją fundatorów było, aby Fundacja, działając na obszarze całej Polski, realizowała następujące cele:

  • zachowanie pamięci o przeszłości;
  • ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka oraz naturalnego środowiska przyrodniczego;
  • wspieranie rozwoju i promocja regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i kulturą polską związanych;
  • wspieranie wszelkich przejawów społecznej i indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury;
  • wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego;
  • aktywizacja i integracja społeczna szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację;
  • promocja ziem polskich wśród cudzoziemców.

Fundacja otrzymała imię mitologicznego boga wiatru Eurosa. Euros lub też Eurus w mitach starożytnej Grecji uosabia łagodny wiatr wiejący ze wschodu, przynoszący wilgoć i ożywcze deszcze. Jest to jeden z najmniej znanych greckich Anemoi – starożytnych bogów wiatrów (pozostali to Zefir, Boreasz i Notos).
Taka nazwa stanowi świadome nawiązanie do kultury antycznej, tworzącej wspólne korzenie niemal wszystkich współczesnych kultur europejskich. Ponadto Euros symbolizuje promowany przez Fundację w sposób szczególny obszar Polski wschodniej i południowo-wschodniej, tradycyjnie wielokulturowy i bogaty przyrodniczo, a zatem ciekawy i ważny.
Logo złożone z liter „F” i „E” na kształt otwartego okna to symbol dialogu i otwartości na różnorodność kultur, osób i ich punktów widzenia.

Fundatorzy, którzy również są aktywnymi działaczami Fundacji, zdecydowali się objąć swoje działania taką właśnie formą organizacyjno-prawną gdyż zależy im na pełnoprawnym członkostwie wśród organizacji non-profit, transparentności i długofalowości, jak również elastyczności w podejmowaniu działań, na miarę posiadanych sił i środków.
Wszystkie osoby, które tworzą trzon Fundacji to wolontariusze, ludzie dobrej woli, którzy chcą coś robić dla innych, dając z siebie to, co mają najlepszego – zdolności, wiedzę, zainteresowania i pasje. Mają dużo zapału i pomysłów, dla nich Fundacja EUROS jest poligonem na którym zdobywają doświadczenie dotyczące organizacji trzeciego sektora i działań non-profit.

Każda, nawet najdalsza podróż składa się z pojedynczych kroków, dlatego wierzymy, że wszelka nasza służąca dobru działalność ma sens!

Facebook
YouTube