W Nowym Sączu trwa I Forum Dialogu Publicznego

15 września i 13 października odbyły się dwa z czterech zaplanowanych spotkań w ramach I Forum Dialogu Publicznego pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Spotkania mają charakter seminaryjny, prowadzi je Arkadiusz Herzberg, historyk, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie w Oddziale w Nowym Sączu.

Na dotychczasowych wykładach omówiono instytucje judaizmu biblijnego, zarysowano postać Jezusa Chrystusa jako Żyda praktykującego, wykazano, iż pierwotna wspólnota chrześcijańska (wywodząca się głownie ze środowiska żydowskich wyznawców Jezusa) trwała w wartościach i praktykach płynących z religii biblijnego Izraela zgodnie ze słowami Jezusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (…) Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie” (Mt 5,17-18).

Na najbliższym spotkaniu, który odbędzie się w piątek 17 listopada, przedstawione zostaną powody rozejścia się dróg pierwotnego Kościoła i Synagogi w I w. n.e. Ostatnie seminarium poświęcone zostanie przedstawieniu procesu zmian, które zaszły w religii żydowskiej od czasów Chrystusa do chwili obecnej i na tym tle poprowadzona zostanie rozmowa o możliwościach dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem. Przewidziano dyskusję panelową z udziałem zaproszonych gości.

Seminaria odbywają się w kaplicy wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 21. Dotychczasowa liczna frekwencja bardzo cieszy organizatorów. W zakładce Galeria dostępne są zdjęcia z wykładu z 13 października. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową obecność i zapraszamy na kolejne spotkania!

Facebook
YouTube