Zaproszenie na wykład otwarty

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie promujące folder „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”
połączone z wykładem otwartym „Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich – przegląd źródeł czy też poradnik genealoga”.

Wykład odbędzie się 24 lutego (sobota) w kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 21.
Rozpoczęcie o godzinie 16.

Organizatorami wydarzenia są:
Fundacja EUROS, Parafia Przemienienia Pańskiego oraz Sądecki Sztetl.

Wykład poprowadzi mgr Anna Żalińska – prezes Fundacji EUROS.

W trakcie spotkania będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarz folderu turystycznego poświęconego Bolesławowi Barbackiemu.
Folder opracowała Fundacja EUROS i wydrukowała we współpracy
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Facebook
YouTube