Włączamy się w akcję Ocalamy Stary Cmentarz w Nowym Sączu

Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na zabezpieczenie i renowację nagrobków tzw. Starego Cmentarza w Nowym Sączu. Cmentarz założony został w końcu XVIII wieku zgodnie z nowym ustawodawstwem poza ówczesnym granicami miasta. Przez blisko sto lat służył jako miejsce pochówku Sądeczan, spoczęło tam wielu zasłużonych dla miasta obywateli. W XIX wieku aleje pomiędzy pomnikami porastały lipy i kasztanowce, magnolie a także pomarańcze i cytryny! Dziś  cmentarz zajmuje powierzchnię około 1 ha i leży w zasadzie w centrum miasta. Już w XX-leciu międzywojennym, po zakończeniu pochówku, jego obszar został znacznie uszczuplony. Jego teren został zajęty m.in. pod nowo wytyczoną ulicę i Dom Strzelecki. Z czasem wiele pomników i płyt nagrobnych (w tym grób konfederatów barskich) uległo zniszczeniu a wiele z pozostałych do dziś zostało przemieszczonych w trakcie prac porządkowych. W latach ubiegłych kilka nagrobków udało się odnowić ale działania te nie realizują nawet w połowie długiej listy potrzeb.

Fundacja Nowe Kierunki założyła sobie ambitny cel uzbierania 100 000 zł w ciąg roku. Do listopada 2021 r. trwa zbiórka na portalu zrzutka.pl

Fundacja EUROS z satysfakcją włącza się w działania przekazując środki finansowe i zachęcamy wszystkich, którym na sercu leży pamięć o zmarłych oraz troska o miejsca pamięci ważne dla Nowego Sącza, do włączenia się do akcji.

Bezpośredni link do strony zbiórki: https://zrzutka.pl/akjtvw

Więcej informacji na stronie https://ocalmystarycmentarz.pl/

Ekipie Fundacji Nowe Kierunki życzymy sukcesu w osiągnięciu szczytnego celu.

Facebook
YouTube