Zarząd i Rada

 

Prezes Zarządu – Anna Żalińska

tytuł magistra historii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; zawodowo związana z administracją państwową a także – okazjonalnie – z turystyką jako licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Hobbistycznie zgłębia historię południowych regionów Polski (szczególnie Małopolski i Podkarpacia), lubi piesze wędrówki górskie, interesuje się genealogią, edukacją historyczną a także ikonopisarstwem. Lubi czytać reportaże i literaturę historyczną oraz przyrządzać dania kuchni wegańskiej.

Agnieszka Filipek_Zarząd

Członek Zarządu – Agnieszka Filipek

studia magisterskie z historii ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; zawodowo archiwista w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, prywatnie żona i matka; obszar jej zainteresowań to przede wszystkim edukacja historyczna, górskie wycieczki, genealogia i historia regionu nowosądeckiego.

Przewodnicząca Rady – Krystyna Wrońska

magister filologii angielskiej, studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie związana z Tarnowem, gdzie mieszka i pracuje; posiada doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży, interesuje ją kultura anglosaska i historyczne związki polsko-brytyjskie; w Fundacji zajmuje się głównie organizacją i działaniami administracyjnymi.

Sekretarz Rady – Adam Żaliński

doktor w zakresie psychologii, magister dwóch fakultetów – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dziedzinie psychologii oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo; obecnie pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie; ponadto zainteresowany turystyką górską i historią mniejszości narodowych w Polsce (szczególnie Łemków) oraz badaniami nad Polonią.

Facebook
YouTube