Publikacje

Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego

„Ciocia Brońcia – Zapomniana Sądeczanka”
Artykuł Agnieszki Filipek dla „Sądeczanin – Historia” Grudzień 2020