Ochrona zabytków i upamiętnienie

Ochrona zabytków i upamiętnienie

Angażujemy się w następujące projekty:

Ocalamy Stary Cmentarz

Ich już tu nie ma… Rewitalizacja terenu cmentarza i upamiętnienie żydowskich mieszkańców Małogoszcza w 80. rocznicę ich zagłady

Facebook
YouTube